Graving av godkjent opplegg for vann/avløp utføres.
Vi tar oppdrag på Sjusjøen, Nordseter, Mesnali, i Ringsaker og Lillehammer.