Vi har en av Norges største maskinparker for løypekjøring og vi har tett samarbeid med vår leverandør Owren AS. Løypekjøring utføres på Sjusjøen og Nordseter, i Ringsaker-fjellet og Lillehammer-fjellet, og i hovedsak på oppdrag fra grunneierne og arrangører.