Vi utfører graving av tomter, tilrettelegging av godkjent opplegg for vann/avløp, grave el-grøfter, massetransport og massetilførsel, støping, isolering og drenering av grunnmur. Herunder inngår også fjellarbeid med sprengning og pigging. Sprengning utføres i samarbeid med underleverandør.

Tjenesten utføres på Sjusjøen, Nordseter, Mesnali, i Ringsaker og Lillehammer.