Vi selger ulike typer masser fra vårt depot.
Masse kjøres ut av oss.  
Normalt har vi følgende alle kategorier massetyper på lager: matjord, grus, pukk, kult og singel.  
Oppdrag utføres på Sjusjøen, Nordseter, Mesnali, i Ringsaker og Lillehammer.