Oppdrag utføres på Sjusjøen, Nordseter, Mesnali, i Ringsaker og Lillehammer.