Vi kan rive ned eksisterende bygg, fjerne materialer, sortere og transportere bort til rett deponeringssted.

Tjenesten utføres på Sjusjøen, Nordseter, Mesnali, i Ringsaker og Lillehammer.