Sjusjøen har et enormt vegnett og et stort antall hytter. Vi påtar oss vintervedlikehold og brøyting for både enkeltpersoner, velforeninger og grunneiere på Sjusjøen og Nordseter, samt i Ringsaker og Lillehammer.
I vintervedlikehold inngår snøbrøyting, strøing og vegstikking. Feiing av veger og parkeringsplasser tilbys også.  

Brøytetjenesten

Ringsakfjellet Drift benytter systemet/appen «Hyttetjenester» for å kunne yte best mulig service overfor alle oppdragsgivere og hytteeiere. Systemet gir oss mulighet til å utføre snøbrøytingen og administrasjonen av den på en effektiv måte. Hver enkelt hytteeier registrerer ankomst og avreise i god tid før ankomstdag. Systemet sikrer at vi brøyter først på de hyttene det er eller kommer folk på. Hyttene som står tomme tar vi til slutt i forbindelse med gjennombrøyting av hele hytteområdet. Hytteeier får en SMS når brøytejobben er utført.